کباب پز تابشی

دستگاه کباب پز تابشی

اندازه کباب پز طول عرض ارتفاع تعداد سیخ طول مفید مصرف گاز
کباب پز تابشی بزرگ ۲۱۰ ۴۸ ۱۵۰ ۴۰ ۱۶۰ ۵/۸
کباب پز تابشی متوسط ۱۷۰ ۴۸ ۱۵۰ ۳۰ ۱۲۰ ۴/۸
کباب پز تابشی کوچک ۱۴۰ ۴۸ ۱۵۰ ۲۰ ۹۰ ۳/۸

مهمترین مزیت کباب پز تابشی، بدون دود بودن آن است. به دلیل حرارت تابشی و نبود ذغال و منبع آتش در زیر کباب، روغن حاصل از پخت روی منبع حرارت ریخته نمی شود و در نتیجه دود نیز به وجود نمی آید. روغن ناشی از پخت کباب در کباب پز تابشی بر روی سینی تعبیه شده ریخته شده و به راحتی تخلیه و شسشته خواهد شد.

صرفه جویی در زمان به دلیل سرعت بالاتر نسبت به پخت سنتی و حرارت یکنواخت جهت پخت کباب یکنواخت از دیگر مزایای کباب پز تابشی است.

کبابپز تابشی

کباب پز تابشی