چرخ گوشت چگا

نماینده فروش چرخ گوشت صنعتی چگا.

 

چرخ گوشت چگا ۳۲ رومیزی تمام استیل، گیربکس هالوشافت، موتور تک فاز ۲ اسب، موتوژن تبریز قصابی و رستوران های کوچک
چرخ گوشت چگا ۴۲ تیپ ۲ گیربکس هالوشافت، الکتروموتور ۱۰ اسب خارجی، ۳ دست تیغ و شبکه فولادی اتوماتیک رستوران های بزرگ
چرخ گوشت چگا ۴۲ تیپ ۲ گیربکس هالوشافت، الکتروموتور ۱۰ اسب موتوژن تبریز، ۳ دست تیغ و شبکه فولادی اتوماتیک رستوران های بزرگ
چرخ گوشت چگا ۴۲ تیپ ۳ گیربکس هالوشافت، الکتروموتور ۱۵ اسب خارجی، ۵ دست تیغ و شبکه فولادی اتوماتیک، ۱ عدد مارپیچ یدک

رستوران های بزرگ، همبرگرسازی،

چرخ کردن مرغ با استخوان و گوشت منجمد تا ۱۸- درجه

چرخ گوشت چگا ۳۲ ایستاده گیربکس هالوشافت، الکترو موتور خارجی، تک فاز، ۲ اسب کبابی و رستوران ها
چرخ گوشت چگا ۳۲ ایستاده گیربکس هالوشافت، الکترو موتور موتوژن تبریز، تک فاز، ۳ اسب کبابی و رستوران ها
چرخ گوشت چگا ۳۲ گیربکس هالوشافت، الکترو موتور خارجی، سه فاز، ۴ اسب رستوران ها
چرخ گوشت چگا ۳۲ تسمه ای الکترو موتور خارجی، تک فاز، ۳ اسب

کبابی و رستوران ها

 

چرخ گوشت چگا