سرخ کن صنعتی

سرخ کن صنعتی

به ظرفیت ۲۲۰ لیتر

دارای سه جداره، شاسی دستگاه از پروفیل استنلس استیل

جداره بیرونی کاور شده بدنه از ورق استنلس استیل که توسط عایق حرارتی پشم سنگ به ضخامت ۵ سانتی متر از جداره میانی جدا شده

جداره میانی محفظه کوره از ورق استنلس استیل و جداره داخلی (دیگ) از ورق استنلس استیل به ضخامت ۲ملیمتر که به صورت یک تکه پرس شده

شیر تخلیه استیل ۲٫۵ اینچ پروانه ای کلاج دار

شعله های خطی ازجنس استنلس استیل

شعله پخش کن در کف دیگ جهت انتقال حرارت به صورت یکنواخت در کف دیگ

شیر های استاندارد گازی

شمعک جهت سهولت در روشن کردن

قابلیت سرخ کردن انواع مواد غذایی در حجم بالا

مصرف گاز ۳٫۵ متر مکعب در ساعت

پاتیل سرخ کن