دیگ خورشت پز

دیگ خورشت پز  استوانه ای

دیگ خورشت پز استوانه ای ۲۵۰ لیتری سه جداره – شاسی از پروفیل استنلس استیل – جداره بیرونی از استنلس استیل که با ۵ سانتیمتر  پشم سنگ از جداره میانی جدا شده – جداره میانی محفظه کوره از ورق استنلس استیل – دیگ از ورق استنلس استیل به ضخامت ۲ میلیمتر به صورت یک تکه – دارای شیب به سمت شیر تخلیه – شیر تخلیه ۲٫۵ اینچ پروانه ای کلاج دار – دارای شعله های چدنی و  کوره مرکزی – دارای شعله پخش کن – دارای شیر گازی استاندارد -دارای شمعک جهت سهولت در روشن کردن – مصرف گاز ۴ متر مکعب در ساعت

دیگ خورشت پز