خرده ریز های آشپزخانه

خرده ریز های آشپزخانه صنعتی

قاشق، چنگال، همزن، کارد، چاقو، ساطور، کاردک و ….

 

سینی سلف سرویس

ظرف غذا سلف سرویس

قاشق و چنگال استیل

قاشق و چنگال

کارد آشپزخانه

چاقو کارد

ساطور آشپرخانه

ساطور

چنگال دو شاخ

چنگال بزرگ

کفگیر برگردان استیل بلند

کف گیر

همزن استیل

همزن

ملاقه استیل

ملاقه

کفگیر توری بزرگ

وسیله

مسقل

مصقل چاقو تیز کن

کاردک

کاردک